प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, लमजुङ

गण्डकी प्रदेश, नेपाल

सावित्री न्यौपाने
व्यक्तिगत विवरण
नाम सावित्री न्यौपाने
पद बैद्य निरिक्षक
शाखा प्रशासन शाखा
मोवाइल 9846556698
ईमेल: sabitrineupane@gmail.com