प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, लमजुङ

गण्डकी प्रदेश, नेपाल

डा.शरद पन्थी
व्यक्तिगत विवरण
नाम डा.शरद पन्थी
पद आयुर्वेद चिकित्सक
शाखा प्रशासन शाखा
मोवाइल 9841397563
ईमेल: sharadpanthi@yahoo.com