गण्डकी प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र

लमजुङ

हाम्रा कार्यहरु


हाम्रा कार्यहरु
  १. निःशुल्क ओ.पि.डि. सेवा 
   २. नि.शुल्क औषधि बितरण सेवा
   ३. पंचकर्मको पूर्वकर्म ( स्नेहन,स्वेदन) सेवा
   ४. स्वास्थ्य शिक्षा तथा परामर्श सेवा 
   ५. ल्याब सेवा 
   ६. जेष्ठ नागरिकहरुका लागि रसायन औषधि वितरण सेवा
   ७. स्तनपायी आमाहरुका लागि दुग्ध बर्धक औषधि(सतावरी चुर्ण) वितरण सेवा