प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, लमजुङ

गण्डकी प्रदेश, नेपाल

नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रको विवरण


(क) नागरिक आरोग्य सेवा  केन्द्र संख्या – ३ वटा

१.नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र, क्व्होलासोथार गा.पा.३,घलेगाँउ

२. नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र, दुधपोखरी गा.पा. ५,कोल्की

३. नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र, वेसिशहर न.पा. २,भकुण्डे

 (ख) आयुर्वेद संस्था नभएको पालिका संख्या -०